องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210 วิสัยทัศน์ : “ชุมชนเข้มแข็ง การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจประเพณียั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

นายนพ พ่วงแจงงาม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

086-290-1456

นายบาห์รน ดะเล็ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

093-5842830

  • วิสัยทัศน์

    ชุมชนเข้มแข็ง การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจประเพณียั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข่าวสารชาวอบต.กาหลง

กิจกรรมชาวอบต.กาหลง

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

“นราธิวาส” 3 จังหวัดชายแดนใต้ EP.6 - ไปเที่ยวงานอาร์ท เยือนเมืองศิลป์!!!| อาสาพาไปหลง
7 กรกฎาคม 2566

พี่น้อง อบต.กาหลง เราดูแล

4
หมู่
3140
ประชากร
116.08
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.