องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

หมู่ 1 ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
โทรศัพท์ : 073-530673 โทรสาร : 073-530673
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : abtkalong688@hotmail.com