ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส