คณะผู้บริหาร
 • นายนพ พ่วงแจงงาม

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

  โทร : 08-6290-1456

 • นายยาลี เจะและ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง คนที่ 1

  โทร : 08-7295-7149

 • นายสุกรี มะเล๊ะ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง คนที่ 2

  โทร : 08-6290-3635

 • นายเอกพล เพ็ชรพวง

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

  โทร : 09-3687-6866