ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

หมู่ 1 ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210

โทรศัพท์ : 073-530673 โทรสาร : 073-530673

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : abtkalong688@hotmail.com

Google Map
เดินทางไปอบต.กาหลง