ภาพกิจกรรม
พาสุนัข และ แมว มารับการฉีดวัคซีน หรือ รับวัคซีน ไปฉีดด้วยตนเอง ได้ ฟรี
23
18 กรกฎาคม 2565

???? ประกาศ ????

ขอเชิญชวนชาวตำบล กาหลง ลงทะเบียนสัตว์

เลี้ยง ( สุนัข แมว )และรับ วัคซีน ป้องกันโรค “พิษสุนัขบ้า” ตาม

”โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย” ได้ตามวัน และ เวลา ดังนี้

???? พุธ 20 ก.ค.65 ณ อบต.กาหลง

???? พฤหัสบดี 21 ก.ค.65 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้าน กาหลง

???? จันทร์ 25 ก.ค.65 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าไผ่

???? อังคาร 26 ก.ค.65 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสายบน

???? พุธ 27 ก.ค.65 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านประชานิมิต

????ท่านสามารถพาสุนัข ???? และ แมว ????มารับการฉีดวัคซีน ???? หรือ รับวัคซีน ไปฉีดด้วยตนเอง ได้ ฟรี‼️

ตามวันและเวลาข้างต้น.


img
img
img
img
img
img