ภาพกิจกรรม
อบต.กาหลง จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา   สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี
33
3 มิถุนายน 2565

 

อบต.กาหลง จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
 พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี
ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕