Get Adobe Flash player

นายก อบต.

นายนพ พ่วงแจงงาม

ปลัดอบต.


นายบาห์รน 
ดะเล็ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สินค้า OTOP


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง (ข้าวเกรียบสมุนไพร)

ภูมิใจนำเสนอจ้ะ

กำลังออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นี้เท่านั้น 

>>> ช่องทางประเมินฯ ทางเว็บไซต์   https://itas.nacc.go.th/go/eit/crwzkf

   หรือ ทางแอบพิเคชั่น ไลน์ (Line) คิวอาโค๊ต