Get Adobe Flash player

นายก อบต.

นายนพ พ่วงแจงงาม

ปลัดอบต.


นายบาห์รน 
ดะเล็ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สินค้า OTOP


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง (ข้าวเกรียบสมุนไพร)

ภูมิใจนำเสนอจ้ะ

กำลังออนไลน์

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่

โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต ม.6-ม.1 ม.6-ม.1

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแบบผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต ต.ตะมะยูง

การประกวดราคา