Get Adobe Flash player

นายก อบต.

นายนพ พ่วงแจงงาม

ปลัดอบต.


นายบาห์รน 
ดะเล็ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สินค้า OTOP


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง (ข้าวเกรียบสมุนไพร)

ภูมิใจนำเสนอจ้ะ

กำลังออนไลน์

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตะมะยูง ม.2 ต.ตะมะยูง

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะมะยูง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตะมะยูง ม.2 ต.ตะมะยูง

การประกวดราคา