Get Adobe Flash player

นายก อบต.

นายนพ พ่วงแจงงาม

ปลัดอบต.


นายบาห์รน 
ดะเล็ง

สินค้า OTOP


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง (ข้าวเกรียบสมุนไพร)

ภูมิใจนำเสนอจ้ะ

กำลังออนไลน์

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่

อบต.กาหลง จัดโครงการรณรงค์ความสะอาดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง นำโดย นายนพ พ่วงแจงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง นายบาห์รน ดะเล็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเดินรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ภายในนโยบายแผนรณรงค์ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง ตามโครงการรณรงค์ความสะอาดในชุมชน เพื่อสรา้งจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี