Get Adobe Flash player

นายก อบต.

นายนพ พ่วงแจงงาม

ปลัดอบต.


นายบาห์รน 
ดะเล็ง

สินค้า OTOP


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง (ข้าวเกรียบสมุนไพร)

ภูมิใจนำเสนอจ้ะ

กำลังออนไลน์

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26 ธ.ค. 62 33
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26 พ.ย. 62 38
อบต.กาหลง ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 22 ต.ค. 62 51
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 17 มิ.ย. 62 198
อบต.กาหลง เชิญชวนร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส องค์กรฯ 10 พ.ค. 62 157
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนายช่างโยธา 14 ก.พ. 62 170
อบต.กาหลง จัดโครงการรณรงค์ความสะอาดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 ม.ค. 62 160
รายการผลการดำเนินงานประจำปี 2561 14 ม.ค. 62 177
อบต.กาหลง จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกขยะก่อนทิ้ง" จังหวัดนราธิวาส 02 ม.ค. 62 209
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 06 พ.ย. 61 303