Get Adobe Flash player

นายก อบต.

นายนพ พ่วงแจงงาม

ปลัดอบต.


นายบาห์รน 
ดะเล็ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สินค้า OTOP


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง (ข้าวเกรียบสมุนไพร)

ภูมิใจนำเสนอจ้ะ

กำลังออนไลน์

มี 30 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับปรุงผิวถนนภายในสำนักงาน (ปูด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 บ้านคลองหงคื อบต.ตะมะยูง

ปรับปรุงผิวถนนภายในสำนักงาน ปูด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 บ้านคลองหงศ์ อบต.ตะมะยูง

การประกวดราคา