Get Adobe Flash player

นายก อบต.

นายนพ พ่วงแจงงาม

ปลัดอบต.


นายบาห์รน 
ดะเล็ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สินค้า OTOP


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง (ข้าวเกรียบสมุนไพร)

ภูมิใจนำเสนอจ้ะ

กำลังออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่

ราคากลางก่อสร้างทางน้ำล้นผ่านลุงเฟื่อง

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างทางน้ำล้นผ่าน ลุงเฟื่อง หมู่ที่ 1 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

การประกวดราคา