Get Adobe Flash player

นายก อบต.

นายนพ พ่วงแจงงาม

ปลัดอบต.


นายบาห์รน 
ดะเล็ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สินค้า OTOP


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง (ข้าวเกรียบสมุนไพร)

ภูมิใจนำเสนอจ้ะ

กำลังออนไลน์

มี 31 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่

ประกาศผลการจัดจ้างถนน คสล.สายบ้านใหม่-วัด

ประกาศผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใหม่-วัด หมู่ที่ 2 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร

การประกวดราคา