Get Adobe Flash player

นายก อบต.

นายนพ พ่วงแจงงาม

ปลัดอบต.


นายบาห์รน 
ดะเล็ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สินค้า OTOP


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง (ข้าวเกรียบสมุนไพร)

ภูมิใจนำเสนอจ้ะ

กำลังออนไลน์

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่

ประกาศผลการจัดจ้างถนนแอสฟัทล์ติกคอนกรีต

ประกาศผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัทล์ติกคอนกรีต สายกาหลง-ป่าไผ่ หมู่ที่ 1-2 ต.กาหลง

การประกวดราคา