Get Adobe Flash player

นายก อบต.

นายนพ พ่วงแจงงาม

ปลัดอบต.


นายบาห์รน 
ดะเล็ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สินค้า OTOP


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง (ข้าวเกรียบสมุนไพร)

ภูมิใจนำเสนอจ้ะ

กำลังออนไลน์

มี 37 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่

เปิดเผยราคากลาง ปปช.ก่อสร้างถนนแอสฟัทล์ติกคอนกรีต

เปิดเผยราคากลาง ปปช. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัทล์ติกคอนกรีต สายกาหลง-ป่าไผ่ หมู่ที่ 1-2 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

การประกวดราคา