Get Adobe Flash player

นายก อบต.

นายนพ พ่วงแจงงาม

ปลัดอบต.


นายบาห์รน 
ดะเล็ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สินค้า OTOP


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง (ข้าวเกรียบสมุนไพร)

ภูมิใจนำเสนอจ้ะ

กำลังออนไลน์

มี 28 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่

ข้อมูลอื่นๆ

1 ทรัพยากรธรรมชาติ   

           พื้นที่เป็นภูเขามีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ 

           มีน้ำตก            1  แห่ง 

           มีสวนสมุนไพร    1  แห่ง

2  แหล่งน้ำธรรมชาติ

    ลำน้ำ/ลำห้วย        22    สาย

    บึง/หนองน้ำ           3    แห่ง

3  แหล่งน้ำสร้างขึ้น

    ฝาย                     7    แห่ง

    บ่อน้ำตื้น            100    แห่ง

    สระน้ำ                10    แห่ง

    บ่อโยก                 2    แห่ง

4   มวลชนจัดตั้ง

        - ลูกเสือชาวบ้าน                     1    รุ่น   

        - กองหนุนเพื่อความมั่นคง           1    รุ่น

        - ชุด ชรบ.                            4    ชุด

        - ชุด อรบ.                            4    ชุด     

การประกวดราคา