Get Adobe Flash player

นายก อบต.

นายนพ พ่วงแจงงาม

ปลัดอบต.


นายบาห์รน 
ดะเล็ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สินค้า OTOP


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง (ข้าวเกรียบสมุนไพร)

ภูมิใจนำเสนอจ้ะ

กำลังออนไลน์

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่

สภาพทางสังคม

1 การศึกษา

          โรงเรียนประถมศึกษา    3    แห่ง        เด็กนักเรียน    570    คน

          โรงเรียนตาดีกา          3    แห่ง        เด็กนักเรียน    280    คน

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      4    แห่ง        เด็กนักเรียน    116    คน

          ที่อ่านหนังสือพิมพ์       4    แห่ง

          ศูนย์การเรียนชุมชน      1    แห่ง

2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

          วัด/สำนักสงฆ์            3    แห่ง

          มัสยิด                     3    แห่ง

          บาลาเซาะห์              3    แห่ง

3 การสาธารณสุข   

          - มีสถานีอนามัย         1    แห่ง   ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  2  บ้านป่าไผ่

          - อัตราการมีและใช้ส้วม 99    %

4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          - มีที่พักสายตรวจ    2    แห่ง

การประกวดราคา