Get Adobe Flash player

นายก อบต.

นายนพ พ่วงแจงงาม

ปลัดอบต.


นายบาห์รน 
ดะเล็ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สินค้า OTOP


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง (ข้าวเกรียบสมุนไพร)

ภูมิใจนำเสนอจ้ะ

กำลังออนไลน์

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่

พันธกิจ

พันธกิจ 

การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง
1.สร้างงานสร้างอาชีพ
2.สร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
3.พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการส่งเสริมประเพณีที่ดีให้คงอยู่
4.ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

การประกวดราคา