Get Adobe Flash player

นายก อบต.

นายนพ พ่วงแจงงาม

ปลัดอบต.


นายบาห์รน 
ดะเล็ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สินค้า OTOP


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง (ข้าวเกรียบสมุนไพร)

ภูมิใจนำเสนอจ้ะ

กำลังออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่

พันธกิจ

พันธกิจ 

การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง
1.สร้างงานสร้างอาชีพ
2.สร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
3.พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการส่งเสริมประเพณีที่ดีให้คงอยู่
4.ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

การประกวดราคา