Get Adobe Flash player

นายก อบต.

นายนพ พ่วงแจงงาม

ปลัดอบต.


นายบาห์รน 
ดะเล็ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สินค้า OTOP


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง (ข้าวเกรียบสมุนไพร)

ภูมิใจนำเสนอจ้ะ

กำลังออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ประจำปี  พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ประจำปี พ.ศ. 2562
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ประจำปี พ.ศ. 2563

 

 

การประกวดราคา