Get Adobe Flash player

นายก อบต.

นายนพ พ่วงแจงงาม

ปลัดอบต.


นายบาห์รน 
ดะเล็ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สินค้า OTOP


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง (ข้าวเกรียบสมุนไพร)

ภูมิใจนำเสนอจ้ะ

กำลังออนไลน์

มี 35 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ประจำปี  พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ประจำปี พ.ศ. 2562
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ประจำปี พ.ศ. 2563
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ประจำปี  พ.ศ. 2564
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ประจำปี  พ.ศ. 2565 

 

 

การประกวดราคา